EN 50110/NEN 3140 werken met laagspanningsinstallaties

www.nen.nl
zoekterm: 3410

De EN 50110 is de Europese norm waarin de minimale elektrotechnische veiligheden zijn bepaald. De NEN 3140 is een onderdeel van de EN 50110, hierin wordt de Nederlandse norm beschreven. De NEN 3140 beschrijft de veiligheid van werkzaamheden, inspectie en onderhoud aan laagspanning installaties.

Enkele specifieke bepalingen mbt keuringen van arbeidsmiddelen:
  • Installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse.
  • De frequentie van de periodieke instructies moet eveneens worden bepaald op basis van een risicoanalyse.
  • De risicoanalyse en de controle kunnen alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten.