EN 131 / NEN 2484

De EN 131 is de Europese norm waarin de eisen ten aanzien van ladders en trappen zijn vastgelegd. In de Arbo beleidsregels was tot 1 januari 2007 vermeld dat draagbare klimmaterialen moesten voldoen aan de NEN 2484. Vanaf 1 januari 2007 vallen deze draagbare klimmaterialen onder de wettelijke regels van het besluit draagbaar klimmateriaal (Warenwet). Echter verwijst het besluit draagbare klimmaterialen alsnog naar de NEN 2484.

NEN 2484 geeft termen, definities en eisen voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal. De norm beschrijft de inspecties van draagbare klimmaterialen. Te denken aan ladders en trappen om de gebruiker de mogelijkheid te verschaffen om een hoogteverschil van ten minste 60 cm te overbruggen en om zonder mechanische hulpmiddelen te worden getransporteerd.

Enkele specifieke bepalingen in verband met de visuele inspectie van ladders en trappen.

  • Algemene staat van de ladder/trap.
  • Is de gebruiksinstructie aanwezig?
  • Het functioneren van de ladder/trap.
  • De mate van vervuiling van de ladder/trap.
  • De mate van rechtheid van de ladder/trap.