Keuring en Inspectie

Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn gereedschappen, apparaten, toestellen die op een arbeidsplaats gebruikt worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn elektrische boormachines, haakse slijptollen, decoupeerzagen, verlengkabels, kabelhaspels, lampen, ect..

Wie mag deze keuringen uitvoeren?

Van der Wal Keuring Service & Onderhoud is hierin de meest geschikte partner. Ons bedrijf heeft een onafhankelijke positie, alle arbeidsmiddelen die worden aangeboden hebben voor ons maar twee mogelijkheden, goedgekeurd (eventueel na reparatie) of afgekeurd! Door onze jarenlange ervaring worden de keuringen of inspecties op een efficiƫnte wijze uitgevoerd. Waardoor de productie vrijwel ongehinderd doorgang heeft en het niet kunnen gebruiken van de arbeidsmiddelen geminimaliseerd worden. Onze voorkeur hierin is om ter plaatse de arbeidsmiddelen te keuren. Kortom minimale belasting voor uw productieproces.

Hoe nu verder?

Als werkgever kunt u vooraf aan de keuring een inventarisatie lijst maken van de arbeids-middelen welke volgens de NEN 3140 gekeurd dienen te worden. Geef aan alle arbeidsmiddelen een identiteitsnummer (ID). Deze nummers dienen later gegraveerd of toegekend te worden aan de arbeidsmiddelen. Hierna zou u in overleg met ons de keuringsfrequentie kunnen bepalen aan de hand van de norm.

Keuring frequentie

De frequentie van de keuringen en inspecties van de arbeidsmiddelen dienen naargelang een risicoinventarisatie te worden bepaald. Deze risicoinventarisatie bestaat uit diverse weegfactoren zoals de frequentie van het gebruik, deskundigheid gebruiker, omgeving en de kans van beschadiging. Per arbeidsmiddel wordt hiervoor een waarde bepaald die wordt weggezet in een diagram waarin een keuringsperiode wordt aangeduid. Veelal komt dit neer op een jaarlijkse keuring / inspectie! De keuringsfrequentie is altijd in overleg met de opdrachtgever maar wel met de NEN-norm als uitgangspunt.

De uitvoering van de keuring en inspecties

Het keuren heeft als doel om de arbeidsmiddelen aan een visuele inspectie en een elektrotechnische keuring te onderwerpen. De visuele inspectie heeft enkele kenmerken die beschreven staan in de NEN 3140 zoals vervuiling, beschadiging, toestand schakelaar, ect.
De elektrotechnische keuring wordt door middel van een testapparaat uitgevoerd door metingen en beproevingen. Het testapparaat dient wel een jaarlijkse calibratie te ondergaan! Alle arbeidsmiddelen worden voorzien van het ID en ondergaan alle testen waarna na goedkeuring het arbeidsmiddel wordt voorzien van een keuringssticker. De keuringssticker geeft de herkeuringsdatum aan! Bij een afkeur kan door een reparatie het arbeidsmiddel alsnog worden goedgekeurd. Het afgekeurde arbeidsmiddel wordt voorzien van een afkeursticker.
De inspecties van de klimmaterialen bestaan uit een protocol die is afgeleid uit de NEN 2484. Het betreft een visuele inspectie. Alle arbeidsmiddelen krijgen na keuring en inspectie een certificaat waarop alle gegevens worden vermeld.

Reparatie gereedschappen

Indien gewenst kan ons bedrijf ook de gereedschappen repareren. Het loont vaak om gereedschappen te laten herstellen, kosten van een herstel worden overlegd.